Get creative!

Creatieve strategie

Een creatieve strategie wordt opgezet nadat er een campagneconcept is ontwikkeld. In de creatieve strategie kijken we wat de effectiviteit van de boodschap is en hoe deze het best kan worden ingezet. We kijken bij de ontwikkeling van de boodschap naar de eenvoud ervan, de houdbaarheid, de aansluiting op de communicatiestrategie en natuurlijk naar de aansluiting bij de doelgroep.

Creatief concept

Eigenlijk is een creatieve strategie een conceptgedachte die je als uitgangspunt neemt voor een campagne. De creatieve strategie wordt op een inspirerende manier getoond in woord en beeld. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van film of een soort moodboard. Een creatieve strategie is een stap voor het creatief concept. Vanuit de strategie wordt het idee vertaald naar een creatief communicatieconcept.

Creatief design

Als we eenmaal in het concept de uitgangspunten hebben vastgelegd gaan we van start met de design-principes. In het design wordt de richting gekozen die je hanteert bij opvolgende uitingen. Ondanks dat het een creatief design is wordt er altijd uitgegaan van de belangrijkste wensen en behoeften van gebruikers.

Op zoek naar een creatief design en wil je eens wat anders dat het geijkte? Schakel dan Frappant in voor een creatieve strategie en een doorvertaling naar een creatief concept.

Meer informatie?

Bel of mail ons! Vinden we leuk.