Rik van KootenOverlayer

Activation & Brand building | Door Rik van Kooten | Leestijd 5 minuten | 1-03-2018

Marktonderzoek helpt je van je onderbuikgevoel af

Creativiteit heeft alles met gevoel te maken. Mooie vormgeving of pakkende teksten doen immers iets met je. Maar hoe creatief ze ook zijn, de totstandkoming ervan laten we allesbehalve aan het toeval over. Want effectieve creativiteit draagt bij aan de doelen die de afzender van de boodschap ermee wil bereiken. En effectieve creativiteit kun je alleen maar bereiken als je je markt, je doelgroep en je doelstellingen scherp op je netvlies hebt. Inzicht noemen we dat.

Meer effect met inzicht

Inzicht verkrijg je door je te verdiepen. Dat kan op heel veel manieren. We laten bijvoorbeeld met z’n allen heel veel data achter waaruit we veel lering kunnen trekken. Met de juiste skills kunnen datasets bewerkt, gecombineerd en verrijkt worden, waarmee het een waardevolle bron van informatie wordt. Data lijkt het toverwoord van nu, maar inzicht is al heel lang en op veel manieren te verkrijgen. Door het doen van onderzoek bijvoorbeeld. We zetten er een aantal voor je op een rijtje, bepaal voor jezelf maar eens hoeveel je weet en hoe objectief die informatie is.

Marktonderzoek

In deze blog behandelen we de breedste definitie: marktonderzoek. Onder marktonderzoek verstaan wij “het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens, die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen.” Marktonderzoek kan bijna alle hierna genoemde soorten onderzoek bevatten. Kaderen van de opdracht is dus belangrijk, want marktonderzoek zonder duidelijke doelstellingen en kaders levert 100% zeker niet de informatie op die je zoekt. Als je marktonderzoek gaat doen is het dus belangrijk om precies te weten wat je wilt onderzoeken. Je doelstellingen bepalen vervolgens je aanpak.

Verkennend, beschrijvend of verklarend

Een onderzoek kan een verkennend, beschrijvend of verklarend karakter hebben. De insteek van je onderzoek is afhankelijk van je doelstellingen: wat wil je weten en waar wil je het voor gebruiken. Een verkennend onderzoek is bijvoorbeeld een onderzoek naar welke factoren een belangrijke rol spelen bij het nemen van beslissingen en wat achterliggende motivaties van mensen zijn. Een beschrijvend onderzoek kan bijvoorbeeld inzicht geven in grootte van de markt, de hoeveelheid concurrenten en de verschillende marktsegmenten die er zijn. Een verklarend onderzoek gaat om “waarom vragen”. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht welke variabelen invloed hebben op de markt en hoe die elkaar beïnvloeden.

Kwalitatief of kwantitatief

Voor het doen van marktonderzoek kun je er een gespecialiseerd bureau voor inschakelen, maar sommige onderzoeken zijn ook prima zelf te doen. Ook de uitvoering ervan kan variëren: grofweg onderscheiden we deskresearch, kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. Voorbeelden van kwantitatief marktonderzoek zijn schriftelijke, telefonische en online vragenlijsten en het doen van social media onderzoeken. De onderzoeken zijn gericht op relatief grote aantallen met een set standaardvragen. Kwalitatief onderzoek kan bijvoorbeeld gedaan worden door middel van diepte interviews, groepsdiscussies en panels. De onderzoeken worden onder een kleinere groep mensen uitgevoerd maar er wordt dieper op de inhoud ingegaan. Ook hier bepaalt je doelstelling weer de meest geschikte aanpak.

Marktonderzoek voor marketing en communicatie

We zetten een aantal zinvolle en veelvoorkomende onderzoeksvormen voor je op een rijtje:

Concurrentieonderzoek

Wie zijn je concurrenten en wat zijn hun sterke punten? Welke concurrenten leveren soortgelijke producten of diensten? Zijn er ook concurrenten die met een andere product of hetzelfde probleem als jouw merk oplossen? Zijn jouw concurrenten online dezelfde als offline? Wat onderscheidt je merk van al deze anderen? Inzicht in je concurrentie helpt je met positionering en strategie.

Klanttevredenheidsonderzoek

Hoe tevreden zijn je klanten over jouw product of dienst? Wat waarderen ze het meest? En wat zou beter kunnen? Waarschijnlijk heb je een redelijk beeld van wat je klanten van je vinden. Maar tegen joulaten ze misschien toch niet het achterste van hun tong zien. Je beeld kan eenzijdig zijn doordatje alleen van positieve klanten een terugkoppeling krijgt. Kortom: weten is beter dan denken. Omdat tevredenheid snel kan wisselen kan klanttevredenheidsonderzoek het best met enige regelmaat of doorlopend worden gedaan. Inzicht in klanttevredenheid helpt je met bepalen van prioriteiten en focus.

Imago onderzoek

Welk beeld heeft de buitenwereld van jouw merk? Wat vinden je klanten, niet-klanten, leveranciers en medewerkers van je? Klopt dit beeld met de werkelijkheid en met hoe je graag gezien zou willen worden? Je imago of reputatie bepaalt vaak in sterke mate je geloofwaardigheid en succes. Voor je gaat communiceren is het dan goed om te weten wat het beeld van de buitenwereld is.

Communicatieonderzoek

Een communicatieonderzoek zegt veel over het effect van boodschappen en uitingen. Er wordt onderzoek gedaan in hoeverre de doelgroep de uiting heeft gezien, heeft begrepen en ernaar heeft gehandeld. Een communicatieonderzoek zegt dus veel over de effectiviteit van campagnes en communicatie. Inzicht daarin helpt je om je communicatie te optimaliseren en effectiever te maken.

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek is zinvol bij bijvoorbeeld de introductie van een nieuw concept, een nieuw product of een nieuwe dienst. Het brengt de risico’s in kaart. Een haalbaarheidsonderzoek zegt veel over de behoefte die er is, wat daarin voor je potentiele doelgroep belangrijk is. Het geeft inzicht in de haalbaarheid van je plannen en het geeft inzicht in de argumenten die daarbij voor je potentiele klanten van belang zijn.

Persona onderzoek

Een personaonderzoek geeft je inzicht in de interesses en het oriëntatie, beslis en aankoopgedrag van je potentiele klanten. Een personaonderzoek resulteert in de definitie van één of enkele uitgewerkte persona’s waarop je je in marketing en communicatie gaat richten. Met deze inzichten worden je inspanningen bewezen effectiever.

Klantreis onderzoek

60% van de klantreis of customer journey vindt plaats vóór het eerste contactmoment. Met andere woorden: 60% van de oriëntatie, beeld- en besluitvorming over jouw merk wordt gedaan vóór je met een potentiele klant in contact komt. Ken je de klantreis van jouw klanten, weet je welke informatie ze op welke momenten nodig hebben? Weet je hoe ze de informatie van jouw merk waarderen en welke emoties er gepaard gaan met de verschillende momenten in de klantreis? Inzicht in de klantreis geeft je concrete handvatten om je proces én je communicatie te verbeteren.

Dus: wat wéét je en wat dénk je?

Bepaal voor jezelf maar eens hoeveel van de bovenstaande onderzoeksgebieden je voor jouw merk écht inzichtelijk hebt. En, wéét je dat of dénk je dat? Meer weten? Laat het ons weten 😊

Ook interessant

Gerelateerde case

Zevenaar is duurzaam op weg naar morgen

Hoe brengen we duurzaamheid nóg meer onder de aandacht bij onze inwoners en ondernemers? En hoe vergroten we het bewustzijn en de betrokkenheid van de gemeenschap?

Lees verder
Gerelateerd artikel

Online marketing strategie? Bespaar je de moeite.

‘Heb jij nog geen online marketing strategie??!’ Maak je niet druk:  je hebt hem niet nodig. Lees waarom!

Lees verder
Meer informatie?

Bel of mail ons! Vinden we leuk.