Bekijk case

MEPD

Positie verscherpt, visuele identiteit verfrist en nog steeds herkenbaar

Expertise:

BrandstoryCreatief conceptPositioneringVisuele identiteit
mepd slogan mensenwerk in de maak
mepd flyers
mepd visitekaartjes
mepd mensenwerk

In het creatief concept en de brandstory kreeg de identiteit van MEPD visueel en textueel handen en voeten. Een ideaal uitgangspunt voor iedereen die vanaf nu voor MEPD aan de slag gaat.

mepd ontwerp website
mepd ontwerp billboard

Wie is de opdrachtgever?

MEPD helpt bedrijven en mensen in de technische sector om te ontwikkelen en mee te bewegen met veranderingen. Opdrachtgevers kunnen bij MEPD terecht voor ondersteuning bij onder meer loopbaanontwikkeling, outplacementtrajecten, re-integratie en het verbinden van mensen met organisaties of management met de werkvloer. De oorspronkelijke reden van oprichting van de stichting – destijds nog Metalektro Personeelsdiensten – was medewerkers in de techniek, die om welke reden dan ook hun baan kwijtraakten, helpen een nieuwe baan te vinden. Inmiddels neemt MEPD al jaren een bredere dienstverlenende en flexibele rol in bij haar opdrachtgevers. Daarom was het tijd voor een aanscherping van de positionering met als uitkomst een nieuwe passende slogan. Waarover later meer.

Wat was de vraag?

Toen de wegen van MEPD die van ons kruisten, had MEPD vier jaar daarvoor een grondige restyling ondergaan. De positionering was al aangescherpt en de huisstijl en communicatiemiddelen waren op basis daarvan vernieuwd. Toch voelde MEPD dat er méér te halen was uit de ontwikkeling die ze had doorgemaakt. De uitrol van de restyling was weliswaar goed en professioneel gedaan, maar naarmate MEPD zichzelf bleef doorontwikkelen miste er iets. Ook de slogan, ‘werk maken van je leven’, voelde minder passend; de flexibele rol van MEPD voor haar opdrachtgevers kwam daarmee onvoldoende uit de verf. Aan ons de taak om de positionering nog verder aan te scherpen en vervolgens meer communicatiekracht te bewerkstelligen.

Wat was de aanpak?

We trapten af met een merksessie. Meerdere zelfs: want zowel de medewerkers als het bestuur en het MT werden betrokken. We brachten de markt in kaart, benoemden categorievoorwaarden, analyseerden de doelgroep, verhelderden de merkpersoonlijkheid, keken naar interne en externe waarden en bewijsvoering. Zo leerden we de organisatie en haar doelgroep door en door kennen en konden we toewerken naar de merkbelofte van MEPD. Maar niet voordat we de verkregen input toetsten bij de doelgroep. Daarom namen we een twintigtal (oud) klanten mee in het onderzoek om de opgehaalde input bij hen te kunnen verifiëren. Een belangrijke stap, zeker voor een dienstverlenende partij als MEPD.

Creatie

Door alle input te verwerken, categoriseren en toetsen kwamen we tot de nieuwe merkbelofte: ‘mensenwerk in de maak’. Deze nieuwe pay-off past bij de bredere profilering van MEPD en vormt een perfecte communicatieparaplu om de aangescherpte positionering verder uit te rollen. Ook die aangescherpte positionering is opnieuw getoetst bij dezelfde groep (oud) klanten. Daarnaast voerden we een subtiele restyling door die de nieuwe belofte kracht bijzet. Daarbij zijn we zorgvuldig omgesprongen met de meest herkenbare onderdelen van het merk, de zogenaamde brand codes. Deze zijn behouden gebleven, of hebben een lichte update gekregen, met als uitkomst een duidelijke revitalisering van het merk mét behoud van merkherkenning. Dit alles werkten we uit in een creatief concept inclusief brandstory, waarmee de identiteit van MEPD visueel en tekstueel handen en voeten kreeg. Een ideaal uitgangspunt voor iedereen die vanaf nu voor MEPD aan de slag gaat.

Wat is het resultaat?

Met de aanscherping van de positionering en een bijpassende subtiele restyling, heeft MEPD de bekendheid van haar nieuwe propositie versterkt. MEPD kan haar verhaal nu met meer overtuigingskracht uitdragen en haar nieuwe belofte naar buiten toe activeren. Kijk maar eens naar de nieuwe website die werd ontworpen op basis van het creatief concept. Duidelijk vernieuwd en opgefrist en toch superherkenbaar MEPD.
Gerelateerde case

Fusie maakt één sterk merk

Het gebeurt niet vaak dat bedrijven bereid zijn de handen ineen te slaan met een concurrent om voor hun doelgroep echt het verschil te kunnen maken. En je moet maar afscheid durven nemen van je – in de markt bekende – merknaam om samen een krachtige, frisse start te maken. Promedico en Omnihis lieten hun ego’s en angsten geen rol spelen in hun fusie. Noch in het merktraject dat ze met ons aangingen. En dat werkte perfect.

Lees verder
Gerelateerd artikel

De toegevoegde waarde van een verpakking

In onze vorige blog over productverpakkingen kon je lezen hoe de productverpakking gegroeid is van sluitpost naar een onderdeel van de merkbeleving. In deze vervolgblog inspireren we je met voorbeelden hoe je van je verpakking een waardevol marketinginstrument kunt maken.

Lees verder