Overlayer

Brand building | Door David de Vries | Leestijd 3 minuten | 2-03-2014

Communicatie in de zorg

Door verandering in de zorg is goede communicatie in de zorg nóg belangrijker geworden. Zorginstellingen willen de zelfredzaamheid van cliënten vergroten, hen geruststellen in hun keuze of motiveren tot een bepaald gedrag. Dit vraagt om goede communicatie gericht op de cliënt en familie van de cliënt. In het meest ideale plaatje stellen zorginstellingen de communicatie rondom de cliënt centraal. Maar wat zijn de juiste stappen die nodig zijn om verwachtingen te managen en je imago en communicatie te waarborgen?

Veranderingen in de zorg

De transitie naar zelfstandige teams is één van de vele veranderingen in de zorg. De transitie brengt niet alleen intern, maar ook extern grote veranderingen met zich mee. Belangrijk bij deze verandering is hoe je als zorginstelling blijft werken aan de ontwikkeling van je organisatie op het gebied van communicatie. Er verdwijnen lagen uit de organisatie waardoor er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij onder andere de wijkverpleegkundige. Door toedoen van deze verandering is het des te belangrijker om verwachtingen te kunnen managen en communicatiestromen in kaart te brengen.

De cliënt  centraal

Gericht communiceren geeft een cliënt het gevoel dat zij gehoord en begrepen worden. Door gericht te communiceren krijgen cliënten meer grip op hun eigen situatie, voelen zij zich gesteund, en neemt de zelfredzaamheid van de cliënt weer toe. Om de cliënt centraal te kunnen stellen en gericht te kunnen communiceren, heb je uitstekende ondersteunende communicatiemiddelen nodig. Hierbij kun je denken aan folders met eenvoudige teksten met een goed leesbaar lettertype en duidelijke beelden, leesbare gebruiksvriendelijke websites (zowel voor cliënt als familie van de cliënt), begrijpelijke filmpjes en de juiste tools die passen bij de cliënt in kwestie. Als de communicatietools volledig zijn is het aan de wijkverpleegkundige om duidelijkheid te krijgen in het gewenste communicatiemiddel per cliënt. Met de geschetste kaders vanuit de communicatieafdeling houdt de verpleegkundige toch de nodige creatieve ruimte beschikbaar om haar cliënten de best passende communicatie op een persoonlijke manier aan te kunnen bieden.
Communicatie Zorg

Van wijkverpleegkundige naar communicatiemedewerker

Door de transitie naar zelfstandige teams krijgen wijkverpleegkundigen steeds meer verantwoordelijkheid. De wijkverpleegkundige wordt als het ware manager van een eigen team en krijgen zij meer te maken met andere aspecten alsook marketing en communicatie in de zorg. Zelfstandige teams worden gedwongen met collega’s en cliënten tot de beste oplossing te komen. Naast de dagelijkse werkzaamheden van de wijkverpleegkundige moet er nu ook gezorgd worden voor het communicatiebeleid met betrekking tot het eigen team.

Aandacht voor zorg en communicatie

Als zelfstandig team krijg je extra ontwikkelingsmogelijkheden. Wennen, maar ook erg spannend. Niet alleen voor het team, maar ook voor de zorginstelling. Het team heeft tijd nodig om te wennen aan de keuzes die zij moet maken, maar dient hierin zelfstandig te worden. Hoe help je als zorginstelling bij de ontplooiing van het team, maar bewaak je tegelijkertijd de communicatie? Frappant helpt hier graag bij.

Ook interessant

Gerelateerde case

Zevenaar is duurzaam op weg naar morgen

Hoe brengen we duurzaamheid nóg meer onder de aandacht bij onze inwoners en ondernemers? En hoe vergroten we het bewustzijn en de betrokkenheid van de gemeenschap?

Lees verder
Gerelateerd artikel

Online marketing strategie? Bespaar je de moeite.

‘Heb jij nog geen online marketing strategie??!’ Maak je niet druk:  je hebt hem niet nodig. Lees waarom!

Lees verder
Meer informatie?

Bel of mail ons! Vinden we leuk.