Overlayer

| Door Ben Lammers | Leestijd 4 minuten | 9-07-2015

Let op! Gewijzigde gevarensymbolen en veiligheidssymbolen

Niet nieuw, maar wel belangrijk voor iedereen die (chemische) gevaarlijke stoffen produceert, vervoert, verkoopt etc. De regels voor etikettering en verpakking van stoffen en mengsels zijn gewijzigd, ook voor transport. In publicaties van de Rijksoverheid zien we dat de oude gevarensymbolen worden vervangen door nieuwe veiligheidspictogrammen. Daarnaast is ook de stoffenrichtlijn aangepast.

Etikettering Chemie

Wat houdt dit voor mij in?

Stickers, labels, etiketten, verpakkingen etc. met gevarensymbolen en/of stoffenrichtlijnen veranderen. De R- en S-zinnen (Risk & Safety) van de Stoffenrichtlijn zijn per 1 juni 2015 veranderd. EU-GHS gebruikt nu H- en P-zinnen (Hazard & Precautionary) voor gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen.

Om hoge boetes te voorkomen, moet je goed op de hoogte zijn van de huidige regels en wetten en je communicatie-uitingen waar nodig aanpassen.

Meer informatie over de wetgeving vindt je via volgende link:  stoffen-info.nl

Veiligheidssymbolen Chemie

Wat wordt van mij verwacht?

We helpen je graag op weg om je communicatie-uitingen toekomstbestendig te maken en of aan te passen naar de huidige regels en wetten. Daarom zijn we alvast voor je in het 181 pagina’s tellende document ‘CLP-labelling’ gedoken (richtsnoer voor etikettering)[document achter CLP-labelling plakken, zie meegestuurde PDF] en hebben we diverse websites van de Rijksoverheid doorgenomen. We hebben er een paar regels tussenuit gepikt om rekening mee te houden bij het ontwerp, de opmaak of bij het wijzigen van communicatie-uitingen.
 • Elk gevarenpictogram moet ten minste een vijftiende deel beslaan van het minimale oppervlak van het etiket dat bestemd is voor de informatie (die wordt vereist door artikel 17 van de CLP), maar het minimumoppervlak mag niet kleiner zijn dan 1 cm2.  Let vooral op het volgende: in kleine letters wordt vermeld dat met de grootte van het pictogram de afmeting van het pictogram zelf wordt bedoeld, dus niet de grootte van het virtuele vierkant waarin het pictogram staat. Note Frappant: Soms is er nog ruimte op een etiket en opdrachtgevers vragen ons deze op te vullen met de pictogrammen. Wij raden aan de gevarenpictogrammen niet groter te maken dan noodzakelijk is. Je klant koopt immers het product en niet de gevaren van het product. 
Etiket Gevarensymbolen
 • Het rode kader van de pictogrammen (Pantone-kleurnummer), is niet gedefinieerd. Ontwerpers mogen dit naar eigen inzicht kiezen. Hierdoor kunnen sommige rode kleuren makkelijker worden gecombineerd of kan er in full colour worden gedrukt. Gevarenaanduidingen moeten bij elkaar worden geplaatst op het etiket. Ze mogen wel naar eigen inzicht op het etiket worden geplaatst. Note Frappant: Belangrijk is dat ze duidelijk opvallen t.o.v. de rest van de opmaak. 
 • De exacte grootte van de letters van de signaalwoorden, gevarenaanduidingen, veiligheidsaanbevelingen en eventuele aanvullende informatie is niet verder gedefinieerd in de wetgeving en kan worden gekozen door de leverancier. Dat betekent dat je dit zelf kunt bepalen. Soms wordt aangeraden een minimale lettergrootte van 1,8 mm aan te houden om de leesbaarheid van de tekst te garanderen. Dit mag echter alleen als aanbeveling worden gezien, niet als een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de CLP- verordening. Een goede leesbaarheid is natuurlijk wel aan te bevelen.
 • De CLP vereist dat etiketten duurzaam op één of meer oppervlakken van de directe verpakking van de stof of het mengsel worden bevestigd en horizontaal leesbaar zijn.
 • In het geval dat er meerdere talen worden gebruikt op het etiket, moeten de gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen in dezelfde taal bij elkaar worden geplaatst op het etiket.
 • Volgens artikel 17 van de CLP moeten stoffen of mengsels die zijn ingedeeld als gevaarlijk worden voorzien van een etiket met daarop de volgende elementen:
 1. de naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier(s);
 2. de nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel in de aan het publiek aangeboden verpakking, tenzij die hoeveelheid elders op de verpakking wordt vermeld;
 3. productidentificaties;
 4. gevarenpictogrammen, indien toepasselijk;
 5. het relevante signaalwoord, indien toepasselijk;
 6. gevarenaanduidingen, indien toepasselijk;
 7. passende veiligheidsaanbevelingen, indien toepasselijk;
 8. een rubriek voor aanvullende informatie, indien toepasselijk.
Etikettering Veiligheidssymbolen Chemie

Note Frappant: kijk goed wat erop ‘moet’ en wat erop ‘mag’. De signaalwoorden worden bijvoorbeeld afzonderlijk van elkaar gebruikt. Als het signaalwoord ‘gevaar’ op het etiket staat, wordt het signaalwoord ‘waarschuwing’ niet vermeld.
Meer weten over de regels voor etiketteren? Kijk dan ook op: stoffen-info.nl//etiketteren

Bron: Europees Agentschap voor chemische stoffen

Ook interessant

Gerelateerde case

Hencon trots present op internationale aluminiumbeurs

Hencon is een wereldspeler op het gebied van ‘heavy duty smart solutions’. Wij hielpen hen bij de ALUMINIUM beurs 2022.

Lees verder
Gerelateerd artikel

Beweging in je fotografie

Martin Hogeboom schrijft in ons blog over beweging in fotografie. Upgrade je eigen foto's met deze waardevolle en bruikbare tips!

Lees verder